روشنایی مناسب و با کیفیت، یکی از مهمترین دغدغه ها در هر بخشی از زندگی روزمره میباشد. به همین منظور، مهرباران اقدام به همکاری و اخذ نمایندگی از بهترین تولیدکنندگان داخلی و خارجی نموده است. در نتیجه، این شرکت موفق به ارائه کاملترین پکیج تجهیزات و ادوات روشنایی، اعم از مصارف خانگی، اداری و صنعتی شده است